De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6,7 en 8 en de brugklas van de deelnemende scholen. Het gaat om kinderen die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo kunnen, maar die door een taalachterstand hier toch moeite mee zullen hebben. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taal-vaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. 

De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week. 

Lees hier voor meer informatie over de BSA.