De Joannes XXIII is een vreedzame school.

Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En we bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.

Op de Joannes XXIII leren de kinderen met respect met elkaar en de leerkrachten om te gaan. Zij leren om zelfstandig op een goede manier samen conflicten op te lossen. Iedere week krijgen de kinderen een les Vreedzame School. Zo werken de kinderen onder leiding van de leerkracht aan een goed, veilig en plezierig klassenklimaat. 

Na ieder blok zal er een nieuwsbrief uitkomen waarin uitgelegd wordt waarover de lessen gaan en waarin de kinderen iets vertellen over de lessen in de klas. 

 

 
Ali Baker Kevin Marina
Amira
Metehan
Douae
Maravilha
Sara
Djamalie
Wail Youssra Mohamed

Kinderen van de groepen 7 en 8 houden ieder jaar een sollicitatieprocedure voor mediator. De gekozen kinderen krijgen een training om als mediator op school werkzaam te zijn. Een mediator is een leerling die bemiddelt bij conflicten tussen kinderen. Volgens een vast stappenplan werken de mediatoren samen met de kinderen die een conflict hebben aan oplossingen die voor hen beiden aantrekkelijk zijn.  Zo geven wij de kinderen de verantwoordelijkheid om problemen zelf op een goede manier op te lossen. Ook binnen de klassen geven wij de kinderen meer verantwoordelijkheid: zij zorgen samen bijvoorbeeld voor een opgeruimd lokaal e.d. .

Na ieder blok zal er een nieuwsbrief uitkomen waarin uitgelegd wordt waarover de lessen gaan en waarin de kinderen iets vertellen over de lessen in de klas. 

 Onze wijkmediatoren!!!!
De mediatoren uit groep 8 gaan ook een training volgen voor wijkmediator.

 

Deze kinderen vervullen al een belangrijke rol binnen onze school als schoolmediator. Zij helpen dan andere kinderen bij het oplossen van conflicten. Met de invoering van de Vreedzame wijk (www.devreedzamewijk.nl) willen we o.a. kinderen de kans geven om hun mediatie vaardigheden ook toe te passen in de wijk.
Wijkmediatoren hebben op onze Vreedzame school heel veel sociale vaardigheden geleerd, waaronder het oplossen van conflicten d.m.v. mediatie. Deze kinderen hebben hiervoor een verdiepende training Wijkmediatie gevolgd waarna ze ook in de wijk actief kunnen zijn als mediator bij conflicten.